Tečaj klasičnog baleta u POU Imotski

U razdoblju od 22. srpnja do 3. kolovoza 2019. godine u Pučkom otvorenom učilištu Imotski organizira se Tečaj klasičnog baleta za početnu i naprednu grupu. Voditelj tečaja je solist Baleta u HNK Zagreb i baletni pedagog Andrej Barbanov. Prijave se mogu obaviti do 1. srpnja na adresu elektroničke pošte balet.imotski19@gmail.com ili na telefon 099/342-3419. Više informacija može se dobiti i u Pučkom otvorenom učilištu Imotski.