Pučko otvoreno učilište je kulturno-obrazovna ustanova.

Osnovano je 1975. godine.

Djelatnost koja je u početcima djelovanja Učilištem bila obuhvaćena je osnovno obrazovanje odraslih. U to vrijeme spomenuta djelatnost pokazala se izuzetno potrebnom. Veliki broj građana nakon osnovnoškolskog obrazovanja u Učilištu, dalje se nastavio školovati.

Kulturna djelatnost

U vrijeme kada televizija nije bila toliko raširen medij, a video gotovo da nije niti postojao, kazalište je bilo svojevrsni prozor u svijet. Pri Učilištu je tada djelovao “Klub 19”, amaterska skupina glumaca.

Vremenom je Učilište proširilo djelatnosti. U naš sastav ušle su još muzejska djelatnost, knjižnična, kino-prikazivačka djelatnost te Osnovna glazbena škola. Sve navedene djelatnosti osim glazbene škole i knjižnice i danas funkcioniraju unutar POU-a. Uz financijsku pomoć Grada Imotskoga, Splitsko-dalmatinske županije i Ministarstva kulture, naši djelatnici aktivni su u kreiranju cjelokupnog kulturnog života Grada.

Ljudima zaduženim za kulturu pri Pučkom otvorenom učilištu u suradnji s kulturnim Udrugama i Udrugama građana jedna od osnovnih zadaća je promicanje kulturne baštine. Cilj naših nastojanja i aktivnosti je doprinos što kvalitetnijem kulturnom životu zajednice u cjelini.

POU Imotski danas provodi programe obrazovanja odraslih za gerontodomaćice i njegovateljice, a u pripremi su i novi programi obrazovanja.

Ponosni smo i na projekt “Sine Božji budi faljen”, u sklopu kojega zajedno s Konzervatorskim odjelom u Imotskom radimo na očuvanju i zaštiti kantanja – arhaičnoga pjevanja Gospina plača na području Imotske krajine. Kantanje je 9. srpnja ove godine dobilo svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra.

Zavičajni muzej Imotski iz godine u godinu bilježi sve veći broj posjeta, a jedan smo od rijetkih muzeja u Hrvatskoj koji je na svoj stalni postav ugradio QR kodove, koji posjetiteljima pružaju više informacija o samom eksponatu.

2019. godine POU Imotski vratilo je na “Imotska sila” predstavu “Hasanaginica”, koju su izveli glumci amateri koje je okupila upravo naša ustanova.

S obzirom na sve navedeno, može se zaključiti kako je Pučko otvoreno učilište Imotski središnja kulturna ustanova u gradu Imotskom, ali i u cijeloj Imotskoj krajini.