AUDIO: Vice Čikeš, Ankica Jukić i Ivan Baranović u programu Radio Imotskoga

Načelnik Stožera civilne zaštite Grada Imotskoga dr. Vice Čikeš, ravnateljica POU Imotski Ankica Jukić te redatelj Hasanaginice Ivan Baranović gostovali su u programu Radio Imotskoga. Najavili su ovogodišnju Hasanaginicu, a govorili su i o protuepidemijskim mjerama koje se moraju poštivati prilikom dolaska na premijeru.