Film Stella maris Dalmacije I. dio

Ponedjeljak, 14. kolovoza u 20 sati
​Mala dvorana Pučkog otvorenog učilišta

Film  Stella maris Dalmacije I. dio prikazuje štovanje Bogorodice u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji i Hvarskoj biskupiji od srednjeg vijeka preko renesanse do današnjih dana. U snimkama su predstavljena znamenita marijanska svetišta, te antologijski odabir djela iz iz teološke, književne, likovne i glazbene baštine posvećene Gospi.

U filmu su snimljeni kameni spomenici na čast Bogorodici iz vremena hrvatskih vladara, te rijetke knjige i rukopisi: Marka Marulića, Frane Božičevića Natalisa, Ivana Lucića, Koriolana Ćipika, Petra Lucića Trogiranina, Ivana Lulića, Mateja Albertija Matulića, Dominika Armanova, Hanibala Lucića, Petra Hektorovića, Hortenzija Brtučevića, Lovre Grizogona, Andrije Vitaljića, Bone Razmilovića, Filipa Grabovca, Andrije Kačića-Miošića, Petra Kneževića, Mateja Čulića, kao i najstarijeg Splitskog evanđelistara (580.-600.god.) i Trogirskog evanđelistara (11. do 13.st.). Film nas upoznaje i s likovnim djelima srednjovjekovnih majstora Radovana i Andrije Buvine, te Blaža Jurjeva Trogiranina, Ivana Duknovića, Andrije Alešija, Nikole Firentinca, Girolama de Santa Crocea, Jacopa Tintoretta, Benedetta Diane, Antonija Molinariusa, Mateja Pončuna i drugih. U glazbenim snimkama prisutna je tradicija koralnog pjevanja i specifičnog glagoljaškog pjevanja očuvanog u pučkoj tradiciji.