Izvještaj 09-18

Financijski izvještaj 2018.

Bilješke uz izvještaj 2018.

Izvještaj 06-19

POU Proracun 2019

POU PR-RAS PO IZVORIMA 2019

POU PO IZVORIMA 2019

BILJEŠKE POU 2019

POU – finan. plan 2020-2022

POU – finan. plan 2024-2026

Financijski izvještaj 2020

Bilješke 2020

PR-RAS PO IZV.POU 2020

Izvještaji proračuna,proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1.2021. – 31.12.2021.

Prijedlog financijskog plana za 2022.. i projekcija plana za 2023. i 2024.godinu

Rebalans općih rashoda i izdataka za 2022.godinu

Plan nabave za 2022.godinu

Plan nabave za 2023.godinu

Plan nabave za 2024.godinu

Izjava o nepostojanju sukoba interesa prilikom javne nabave

Izvještaji proračuna,proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1.2022. – 31.12.2022.

Bilješke uz financijska izvješća za 2022.godinu

Financijski izvještaj za 2022.godinu

Potvrda

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 01-06/2023

REFERENTNA STRANICA

OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

POTVRDA O PREDATOM IZVJEŠTAJU ZA 2023.GODINU