Hasanaginica i Hasanaga turistima će pričati priču o Imotskom

Pučko otvoreno učilište Imotski u suradnji s kazališnom družinom “Ritam igre” sudjeluje u projektu “Dalmacija storytelling destinacija”, kojega provodi Splitsko-dalmatinska županija. Turiste će tako kroz Imotski provesti Hasanaginica i Hasanaga te će im ispričati priču o lokacijama koje će obići, uz izvođenje ulomaka predstave “Hasanaginica”. Jučer je odrađeno fotografiranje za taj projekt.

Dalmacija storytelling destinacija je projekt U.O za turizam i pomorstvo te za cilj ima podizanje kvalitete kulturne turističke ponude Splitsko-dalmatinske županije korištenjem storytelling metode pri prezentaciji i interpretaciji baštine. Ovim projektom želi se očuvati i prezentirati dalmatinska kulturna baština i doprinijeti cjelogodišnjem turizmu Splitsko-dalmatinske županije.