„Imotska sila“ – tradicionalna ljetna kulturna manifestacija. Počinje 4.srpnja, na dan rođenja velikog pjesnika Tina Ujevića.

IMOTSKA SILA 2008
IMOTSKA SILA 2009
IMOTSKA SILA 2010
IMOTSKA SILA 2011
IMOTSKA SILA 2012
IMOTSKA SILA 2013
IMOTSKA SILA 2014