Ministarstvo kulture odobrilo 100 tisuća kuna za sanaciju sjeverne strane krovišta zavičajnog muzeja u Imotskom

Pučkom otvorenom učilištu Imotski Ministarstvo kulture Republike Hrvatske odobrilo je još novčanih sredstava. Naime, u sklopu programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima za 2019. godinu, našoj ustanovi odobreno je još 100 tisuća kuna za radove na saniranju sjeverne strane krovišta zgrade Zavičajnog muzeja. Prva faza obnove krovišta zgrade muzeja na imotskoj Điradi završena je u lipnju prošle godine. Tada je obnovljen je južni dio krovišta, a sredstva su osigurana kroz investicijske natječaje koje je Pučkom otvorenom učilištu Imotski odobrilo Ministarstvo kulture RH i novac koji su odobrili Splitsko-dalmatinska županija i Grad Imotski.

Podsjetimo, Pučkom otvorenom učilištu Imotski Ministarstvo kulture je, kroz različite programe, za ovu godinu već odobrilo ukupno 222 tisuće kuna; 200 tisuća za sanaciju Gradskoga kina, 12 tisuća za izložbu „Životinjski svijet Imotske krajine“, 5 tisuća za predstavu Hasanaginica te 5 tisuća za projekt „Sine Božji budi faljen“. Dakle, Pučko otvorenom otvorenom učilištu Imotski Ministarstvo kulture je za projekte odobrilo ukupno 322 tisuće kuna.