Obavijest o visini plaće za višeg suradnika za izdavaštvo i odnose s javnošću

Opis poslova radnog mjesta: Viši stručni suradnik za izdavaštvo i odnose s javnošću sadržan je u Sistematizaciji radnih mjesta Pučkog otvorenog učilišta Imotski od 12. travnja 2010. godine, dok je visina plaće određena umnoškom koeficijenta složenosti poslova koji iznosi 1,399 i osnovice za obračun plaća državnih službenika i namještenika, uvećanu za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

RAVNATELJICA POU 

Ankica Jukić, dipl. iur.