Povjerenstvo za najuspješniju destinaciju hrvatskog turizma posjetilo Zavičajni muzej

Povjerenstvo za najuspješniju destinaciju hrvatskog turizma u utorak, 18. rujna boravilo je u Imotskom. Obišli su Modro i Crveno jezero, a bili su i u Zavičajnom muzeju.