Pučko otvoreno učilište opet dobilo znatna novčana sredstva: Ministarstvo kulture za ovu godinu odobrilo 222 tisuće kuna

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske odobrilo je Pučkom otvorenom učilištu Imotski 200 tisuća kuna za projekt sanacije Gradskoga kina. Naime, POU Imotski prijavilo se na natječaj za investicijske potpore Ministarstva kulture te će se, od odobrenih sredstava, obaviti sanacija stubišta na ulazu u dvoranu, a sanirat će se vlažan i hladan prostor u kojemu se nalazi projektor. Ova sanacija potrebna je zbog toga što su znatna sredstva već utrošena u sanaciju aule kina i kupnju projektora, pa će se na ovaj način kompletirati zahvati; publika više neće ulaziti u kino vani, a projektor će biti u prostoriji u kojoj su uvjeti primjereni za takav uređaj.

Pučko otvoreno učilište Imotski dobilo je sredstva i za druge programe spomenutoga ministarstva; 12000 kuna u sklopu programa za muzejsko-galerijsku djelatnost i to za izložbu “Životinjski svijet Imotske krajine”, 5000 kuna u sklopu dramskih i plesnih umjetnosti za predstavu Hasanaginica te 5000 kuna u sklopu programa kulturno-umjetničkog amaterizma za projekt “Sine Božji budi faljen”.

Zahvaljujemo Ministarstvu kulture koje je i ove godine prepoznalo kvalitetu rada i projekata naše ustanove.