Reakcija Pučkog otvorenog učilišta Imotski na tekst “Imotska Hasanaginica” iz Slobodne Dalmacije

Pučko otvoreno učilište Imotski dužno je reagirati na novinski prilog “Imotska Hasanaginica”, autora Velimira Brace Ćosića, objavljen u Slobodnoj Dalmaciji, tiskano izdanje, na dan 14. srpnja 2019. godine.

Naslovna fotografija prikazuje Mariju Kukulj (Umihanu) i Antu Šućura (Hasanagu), a ne, kako je navedeno u opremi teksta, Boženu Lončar (Hasanaginicu) i Antu Šućura (Hasanagu). Indikativno je da tekst nije opremljen fotografijom Hasanaginice koja bi, po svim pravilima novinarske struke, trebala biti objavljena.

Također, autor je u ulogama u opremi teksta izostavio navesti Ankicu Jukić (robinjicu – vlahinjicu), Damira Ostojića i Branimira Leku (askere), Ljubu Žužula (Huseina slugu) te djecu (Pavao Jukić – Ahmed, Stjepan Sočo – Meho, Marijana Žužul – sultanija te Ivana Tolić – Fata).

Neprofesionalnim smatramo i izostavljanje dijela glumaca na skupnoj fotografiji (izrezivanje kadra, na terenu ili u postprodukciji odnosno grafičkoj pripremi).

Nadalje, neistinita je informacija da je Božena Lončar premijerno igrala Hasanaginicu, s obzirom da je navedena istu ulogu igrala prošle godine kada je održana “Večer uz Hasanaginicu”.

Na kraju, ističemo kako ova premijera nije nikakav kostur za “onu pravu imotsku Hasanaginicu”, nego pravi imotski proizvod, koji će se, na radost mnogih, nastaviti i dalje. Uostalom, o kvaliteti izvedbe, glume te rada svih glumaca i ostalih koji su sudjelovali u predstavi, svjedoče pljesak i ovacije publike. To su mogli vidjeti i doživjeti svi oni koji su bili nazočni na premijeri. Posebno smo ponosni na mlade snage i nove glumce, koji su po prvi put iznijeli ovako zahtjevan tekst i scenski izražaj, kojega mnogi, koji godinama igraju Hasanaginicu, ne mogu svaki put iznijeti na najbolji mogući način.