27. ožujka 1911.

27.3.911. „…Bio sam takodjer danas na ministarstvu poljodjelstva radi voda u našem polju. Sad stvar stoji dobro. Projekt odobrila je naša i bosanska vlada i to protokolarno je utvrdjeno. Za …

23. studenog 1910.

Zadar 23. 11.910. Dragi otačbeniče! Kazali su mi dotični, da im je obćina zahvalila i milo im je bilo, a meni je drago jer tako valja. Meni ne treba zahvaljivati …

27. rujna 1910.

Zadar 27.9.910. Velečasni otačbeniče! „…Gradjansku školu dozvolili su uz ogromne poteškoće, koje da sam svladao valja zahvalit g. namjesniku Strollu, Dr. Ivaviću a osobito zastupniku Biankinu koji se je bio …

3. lipnja 1910.

3.6.910. Dragi otačbeniče i prijatelju! Primio sam ja i Vuković tog slavnog upraviteljstva priznanicu na čemu obojica vam blagodarimo i ako nismo ništa više učinili nego li nas dužnost steže. …