27. prosinca 1904.

„…Vuković mi reče, kako su mu kazali na ministarstvu poljodjelstva da će kroz nadošlu 1905. godinu dati osobi tog putujućeg učitelja za Imotsku krajinu. ..“

Vergilij Perić u pismu načelniku Josipu Tripalu spominje putujućeg učitelja za Imotsku krajinu. Naime, on je pokušavao od Namjesništva u Zadru ishoditi Poljoprivrednu školu u Imotskom. Međutim, do tada šalju putujućeg učitelja koji će podučiti ljude sadnji, cijepljenju i uzgoju vinove loze i drugih kultura koje uspijevaju u Imotskom polju. Poznato je da je učitelj poljodjelstva bio Maksimilijan Anderlić, zahvaljujući kojem je imotski seljak naučio uzgajati pčele, podučavao ih je o voćarstvu, osobito sadnji vinove loze. Po uputama učitelja Stanka Ožanića i sam načelnik Tripalo je na svojoj zemlji u Prološcu prvi započeo sadnju loze amerikanice, jer je staru lozu poharala filoksera.