27. rujna 1910.

Zadar 27.9.910.
Velečasni otačbeniče!
„…Gradjansku školu dozvolili su uz ogromne poteškoće, koje da sam svladao valja zahvalit g. namjesniku Strollu, Dr. Ivaviću a osobito zastupniku Biankinu koji se je bio zauzeo kao za svoju stvar. Najviša je bila zapreka to, što su i druge krajine zinule, a nisu ni nadaleko mogle svoje zahtjeve motivirati. Škola će se otvoriti dogodine a dotle ufam se i zgrada biti dogotovljena. Ja bih želio prvi blagoslovu iste biti prisutan…“

Školska zgrada nazvana Pučka građanska škola bila je blagoslovljena i otvorena na sv. Franu 1911. godine. Dijelila se na Žensku pučku školu i Mušku pučku školu, zbog čega je imala dva ulaza za đake postavljena s ulične – sjeverne strane škole. Danas su ti ulazi zazidani, zbog sigurnosti učenika. Don Virgil Perić i načelnik Tripalo dočekali su konačno dovršenje prelijepe zgrade škole za koju su se zdušno borili dugi niz godina, svaki na svoj način i u okviru svojih mogućnosti. Kako je broj upisanih đaka bio upitan, i bojeći se da roditelji neće htjeti slati djecu u školu, Perić je predlagao da bi Općina za svako selo osigura stipendiju barem za jednoga đaka. Tako uvijek bi bilo osigurano dovoljno učenika za upis u školu.