Započeli radovi na obnovi sjeverne strane krovišta Muzeja

Započeli su radovi na obnovi sjeverne strane krovišta zgrade Zavičajnog muzeja u Imotskom. Sredstva za obnovu osigurana su u sklopu programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima za 2019. godinu, Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Pučkom otvorenom učilištu Imotski odobreno je 100 tisuća kuna za ove radove. Radi se o drugoj fazi obnove krovišta, a prva faza radova završena je u lipnju prošle godine.