Završena obnova sjeverne strane krovišta Zavičajnog muzeja

Završena je obnova sjeverne strane krovišta Zavičajnog muzeja u Imotskom, za što je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske osiguralo 100.000,00 kuna kroz program zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima za 2019. godinu.

Podsjetimo, Prva faza obnove krovišta zgrade muzeja na imotskoj Điradi završena je u lipnju prošle godine. Tada je obnovljen južni dio krovišta, a sredstva su osigurana kroz investicijske natječaje koje je Pučkom otvorenom učilištu Imotski odobrilo Ministarstvo kulture RH i novac koji su odobrili Splitsko-dalmatinska županija i Grad Imotski.